vrijdag 14 november 2014

studiebijeenkomsten


Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen een gezond en voorspoedig 2015 


-----------
Centrum Assen-Odoorn heeft een winterstop en begint weer op donderdagmiddag 13.30-15.00 uur
(inloop vanaf 13.15 uur) 

12 Februari 2015 


Onze studie zal gaan over "Licht op het Pad" van Mabel Collins. 
(er zijn verschillende boeken waar dit in staat: Drie Wegen, één Pad", "Licht op het Pad & Door de Gouden Poort", en exemplaren waar alleen "Licht op het Pad" wordt besproken. We nemen aan dat het dezelfde tekst allemaal is (zo lang het maar van de zelfde schrijfster: Mabel Collins is) , dus een van deze boeken gebruiken we voor onze studie. Een moderne versie kan iets afwijken van de oudere versie, maar het zal elkaar niet zoveel ontlopen.) 
------------------------
My peace I give unto you.

These notes are written only for those to whom I give my peace;
those who can read what I have written with the inner as well as the outer sense
-----------------------
Mijn vrede geef Ik u.

“Deze notities zijn alleen geschreven voor hen aan wie ik mijn vrede geef;
degenen die kunnen lezen en van binnen en van buiten kunnen aanvoelen wat ik heb geschreven 


*************

De Zes Regels van het Pad
(Regels van de Weg)

I.                   De Weg wordt betreden in het volle daglicht, dat op het Pad wordt geworpen door Hen, Die weten en leiden. Niets kan daar worden verborgen en bij iedere wending moet de mens zich van zichzelf rekenschap geven.

II.                Op de Weg wordt al het verborgene onthuld. Ieder ziet en kent de laagheid van ieder ander. (Ik kan geen ander woord vinden, mijn broeder om het oude woord te vertalen, dat de ongeopenbaarde domheid, de gemeenheid en grove onwetendheid en het eigenbelang die de voornaamste kenmerken zijn van de doorsnee aspirant, aanduidt). En toch is er op die Weg, bij die grote onthulling geen terugkeer mogelijk, geen verachting voor elkaar, geen onzekerheid. De Weg gaat verder in het daglicht.

III.             Op die Weg gaat men niet alleen. Daar is geen gejaag, geen haast. En toch is er geen tijd te verliezen. Iedere Pelgrim, die dat weet zet er flink de pas in en merkt dat hij omringt is door zijn medemensen. Enkelen lopen vooraan; hij komt daarna. Sommige komen achter hem, hij geeft het tempo aan. Hij gaat niet alleen.

IV.              Drie dingen moet de Pelgrim vermijden. Het dragen van een kap, de sluier die zijn gelaat voor anderen verbergt; het meedragen van een kan, die alleen water genoeg bevat voor zijn eigen behoeften; het dragen van een staf over de schouder zonder haak om hem vast te houden.
  
V.                   Iedere Pelgrim op de Weg moet meedragen wat hij nodig heeft; een pot met vuur om zijn medemensen te verwarmen; een lamp die zijn stralen moet werpen op zijn hart om zijn medemensen de aard van zijn verborgen leven te tonen; een beurs met goudstukken, die hij niet nonchalant rondstrooit, doch met anderen deelt; een verzegelde kruik, waarin hij al zijn aspiraties draagt om deze te kunnen werpen aan de voeten van Hem, Die hem bij de poort opwacht om hem te begroeten – een verzegelde kruik.

VI.                De Pelgrim moet wanneer hij de Weg gaat, in het bezit zijn van een open oor, een gouden stem, een rappe voet en een geopend oog, dat het licht ziet. Hij weet, dat hij niet alleen gaat.

(Alice A. Bailey: boek “Begoocheling, een Wereldprobleem”, blz. 53-54)
------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten